Servomotor voor Spindel aandrijving?

Nederlandse CNC controller op basis van de usb poort of Ethernet.

Moderator: Moderators

Plaats reactie
Gebruikersavatar
hugo stoutjesdijk
Donateur
Berichten: 8112
Lid geworden op: 02 mar 2011 17:04
Locatie: elst (u)
Contacteer:

Re: Servomotor voor Spindel aandrijving?

Bericht door hugo stoutjesdijk » 22 dec 2019 11:35

DaBit schreef:
22 dec 2019 09:44
Ja, alleen Gerber heeft nog enige vooruitgang gezien (al is het bij lange na niet genoeg imho). De G-code die we onze machines voeren is nog steeds wat je 50 jaar geleden op een ponskaart mepte, en na al die jaren kun je er nog steeds geen circel op een schuin vlak mee beschrijven of een spiraal definieren.
Pure commerciële keuze. :lol:
Die machine maakt het toch wel als het maar goed in CAD/CAM voorbereid wordt.

Eigenlijk is het net als een STEP file, de fabrikant wil van jouw een step file, die kan dat in z'n CAM/postprocessor optimaliseren voor de productie. (afhankelijk van z'n machine's en de toleranties)
(ook voor de STEP file zijn er nog wat formaten geweest die niet meer veel voorkomen)
Die Gerber file gooit die pcb fabrikant blijkbaar ook nog door een stuk werkvoorbereiding om alles te optimaliseren. (dus wordt dat ook steeds meer een STEP file achtig ding)
Zowel de freesbank als de fotoplotter/etsmachine zijn behoorlijk dom in dat verhaal en niet meer interessant.
Je kunt je eerder verbazen dat CNC besturingen nog steeds zo veel mogelijkheden hebben, het enige belangrijke is dat ze nauwkeurig de baan volgen op de gewenste snelheid.

We willen toch ook de code die naar de printer gestuurd wordt niet weten ?
Ik ben voor meer techniek op school, maar dan wel vanaf groep 1 basischool.

Gebruikersavatar
DaBit
Donateur
Berichten: 8954
Lid geworden op: 05 dec 2012 13:48
Locatie: Oss

Re: Servomotor voor Spindel aandrijving?

Bericht door DaBit » 22 dec 2019 12:40

Dat de uitwisselingsformaten zo verrekte dom zijn 'klaag' ik al eeuwen over. In STEP files kan ik geen materiaalsoort, toleranties of andere metadata meegeven, in G-code voor de frees kan ik geen spiraal onder een hoek van 45 graden maken, en in Gerber kan ik geen gewenste differentiele en single-ended impedanties e.d. meegeven.

Dat gaat dus ook vaak genoeg fout en is een hoop werk. Als ik onderdelen laat frezen of draaien moet ik behalve de STEP ook nog een tekening ophoesten met toleranties en andere meta-data.
Laat ik een complexe PCB fabriceren, dan moet ik om het enige kans van slagen te geven eerst een stackup aanvragen, daar staat dan onder andere in dat een 45-ohm single-ended spoortje een breedte heeft van 0,118mm op laag 9, waarna werkvoorbereiding bij de PCB-boer alle spoortjes van 0,118mm op laag 9 zodanig masseert dat ze daadwerkelijk als 45-ohm transmissielijn geproduceerd worden met de op dat moment geldende procesparameters. Werkt voor een spoortje boven een referentievlak nog wel aardig, maar tegen de tijd dat je bij pads en via's aankomt gaat het mis en levert dat ellende op. Nog meer data-masseren bij de fabrikant en hopen dat-ie het goed doet terwijl het bij het PCB-pakket vanaf de eerste minuut al bekend is. Backdrilling van via's (dus vanaf de achterkant de ongebruikte lengte wegboren): voor elke variant moet je aparte boorfiles ophoesten. Enzovoorts.

Als kantoormensen dezelfde geavanceerdheid van datauitwisseling zouden hebben als de hightech-industrie, dan werden alle documenten nog als kale ASCII .txt files uitgewisseld...

Linki
Berichten: 672
Lid geworden op: 22 dec 2009 13:20
Contacteer:

Re: Servomotor voor Spindel aandrijving?

Bericht door Linki » 22 dec 2019 13:20

Met de nieuwste STEP AP242 standaard zou er toch al veel meer mogelijk zijn, onder andere toleranties e.d.

Zie
http://www.ap242.org/web/ap242/welcome; ... 56f935e6d1

Gebruikersavatar
hugo stoutjesdijk
Donateur
Berichten: 8112
Lid geworden op: 02 mar 2011 17:04
Locatie: elst (u)
Contacteer:

Re: Servomotor voor Spindel aandrijving?

Bericht door hugo stoutjesdijk » 22 dec 2019 13:22

Nou, ik kreeg vorige week nog een mailtje met adresgegevens van een nederlands bedrijf:
Ha Hugo,

Ja super goed! Ze waren mega enthousiast! ૘ෞ਀䄀氀氀攀 猀礀猀琀攀攀洀瀀樀攀猀 眀攀爀欀琀攀渀 漀漀欀 攀挀栀琀 栀攀攀氀 最漀攀搀⸀ഀ਀ഀ਀䠀攀琀 ㌀䐀 瀀爀椀渀琀眀攀爀欀 氀椀攀琀攀渀 眀攀 搀漀攀渀 搀漀漀爀 䰀愀渀搀爀 椀渀 䠀漀甀琀攀渀⸀ഀ਀眀眀眀⸀爀愀瀀椀搀挀攀渀琀攀爀⸀渀氀ഀ਀䬀甀渀 樀攀 瘀漀氀愀甀琀漀洀愀琀椀猀挀栀 攀攀渀 漀昀昀攀爀琀攀 氀愀琀攀渀 洀愀欀攀渀Ⰰ 猀甀瀀攀爀 栀愀渀搀椀最 攀渀 猀渀攀氀⸀ഀ਀ഀ਀娀攀 稀椀樀渀 愀氀氀攀攀渀 瘀愀渀愀昀 瘀漀氀最攀渀搀攀 眀攀攀欀 洀愀愀渀搀愀最 ㈀ 眀攀欀攀渀 搀椀挀栀琀 椀瘀洀 瘀愀欀愀渀琀椀攀⸀ഀ਀ഀ਀䜀爀漀攀琀攀渀Ⰰ 䄀愀爀渀漀甀搀ഀ਀ഀ਀ⴀⴀⴀⴀⴀ伀漀爀猀瀀爀漀渀欀攀氀椀樀欀 戀攀爀椀挀栀琀ⴀⴀⴀⴀⴀഀ਀嘀愀渀㨀 栀⸀猀琀漀甀琀樀攀猀搀椀樀欀䀀搀爀椀攀搀攀攀ⴀ攀氀猀琀⸀渀氀 㰀栀⸀猀琀漀甀琀樀攀猀搀椀樀欀䀀搀爀椀攀搀攀攀ⴀ攀氀猀琀⸀渀氀㸀 ഀ਀嘀攀爀稀漀渀搀攀渀㨀 搀漀渀搀攀爀搀愀最 ㄀㤀 搀攀挀攀洀戀攀爀 ㈀ ㄀㤀 ㄀㘀㨀㌀㤀ഀ਀䄀愀渀㨀 䄀愀爀渀漀甀搀 瘀愀渀 䈀攀攀氀攀渀 㰀愀愀爀渀漀甀搀䀀琀椀洀最爀漀⸀挀漀洀㸀ഀ਀伀渀搀攀爀眀攀爀瀀㨀 刀攀㨀 ㌀䐀 瀀爀椀渀琀眀攀爀欀ഀ਀ഀ਀䰀攀甀欀Ⰰ 栀攀戀戀攀渀 樀甀氀氀椀攀 琀攀渀洀椀渀猀琀攀 攀攀渀 氀攀甀欀攀 欀攀爀猀琀⸀ഀ਀䴀愀愀爀⸀⸀⸀ 最漀漀最氀攀 琀爀愀渀猀氀愀琀攀 戀攀最爀椀樀瀀琀 栀攀琀 渀椀攀琀⸀ഀ਀伀昀 栀愀搀 樀攀 搀椀攀 最攀瀀爀椀渀琀琀攀 搀攀氀攀渀 渀椀攀琀 椀渀 渀攀搀攀爀氀愀渀搀 氀愀琀攀渀 瀀爀椀渀琀攀渀Ⰰ 椀攀琀猀 洀攀琀 猀氀猀 洀愀愀爀 搀愀渀 洀攀琀 椀渀欀琀 攀渀 唀嘀 ⸀⸀⸀⸀㼀ഀ਀ഀ਀䴀攀琀 瘀爀椀攀渀搀攀氀椀樀欀攀 最爀漀攀琀Ⰰഀ਀ഀ਀䠀甀最漀 匀琀漀甀琀樀攀猀搀椀樀欀ഀ਀䐀爀椀攀搀攀攀ഀ਀漀爀愀渀樀攀猀琀爀愀愀琀 ㄀㜀䄀ഀ਀㌀㤀㈀㄀ 䈀䄀 䔀氀猀琀ഀ਀ ㌀㄀㠀 㐀㜀㠀㄀㠀㘀ഀ਀ഀ਀伀瀀 ㄀㤀ⴀ㄀㈀ⴀ㈀ ㄀㤀 漀洀 ㄀㌀㨀㔀㌀ 猀挀栀爀攀攀昀 䄀愀爀渀漀甀搀 瘀愀渀 䈀攀攀氀攀渀㨀ഀ਀㸀 䠀愀 䠀甀最漀Ⰰഀ਀㸀ഀ਀㸀 䨀愀 猀甀瀀攀爀 最漀攀搀℀ 娀攀 眀愀爀攀渀 洀攀最愀 攀渀琀栀漀甀猀椀愀猀琀℀ ૘ෞ਀䄀氀氀攀 猀礀猀琀攀攀洀瀀樀攀猀 眀攀爀欀琀攀渀 
(met het gevaar dat iemand nu via google translate gaan bekijken wat er in dat mailtje staat :mrgreen: Om jullie nieuwsgierigheid niet te zwaar op de proef te stellen: zo spannend zou het niet moeten zijn, was een vraag/antwoord over de 3D print leverancier die ze gebruikt hadden, maar er kan natuurlijk iets heel anders staan)

Dus dat gaat alleen goed zolang iedereen dezelfde word/excel versie gebruikt ben ik bang.
Een pdf met foto's in een document komt echt anders bij de drukker vandaan dan jij het aangeleverd hebt (als je even niet op let)

Maar CAD systemen schijnen tegenwoordig met toleranties om te kunnen gaan, en er wordt al wat nuance aangebracht in de step file (kleurtjes of zo ?) dus tegen de tijd dat jij Opa bent zal het misschien wel aardig lukken. :lol:
Ik ben voor meer techniek op school, maar dan wel vanaf groep 1 basischool.

Leeuwinga
Berichten: 2954
Lid geworden op: 29 apr 2007 15:00
Locatie: Roden
Contacteer:

Re: Servomotor voor Spindel aandrijving?

Bericht door Leeuwinga » 22 dec 2019 13:27

met het gevaar dat iemand nu via google translate gaan bekijken wat er in dat mailtje staat
Ach misschien een idee voor de belastingdienst, andere variant op die documenten met zwarte vlakken.

Gebruikersavatar
Arie Kabaalstra
Berichten: 9296
Lid geworden op: 07 feb 2007 18:37
Locatie: Bakhuuz'n
Contacteer:

Re: Servomotor voor Spindel aandrijving?

Bericht door Arie Kabaalstra » 22 dec 2019 13:36

Ok.. Eerst Schemaatje tekenen dus.. Nou.. goed..

ik zit dus nu naar een wit scherm te staren, met de vraag "Now What?"..

Maakt het nog uit wat voor schakelaar ik uit de Bibliotheek trek?.. of kan ik als ik de print ga maken, aangeven welke "footprint er bij welke soort schakelaar hoort?.. ('t is er maar 1.. dat scheelt)

In dat geval zou het niet meer zijn dan een rastertje vullen met knoppies.. en dan wat lijntjes trekken.., meer moet dat niet zijn tenslotte

Gebruikersavatar
DaBit
Donateur
Berichten: 8954
Lid geworden op: 05 dec 2012 13:48
Locatie: Oss

Re: Servomotor voor Spindel aandrijving?

Bericht door DaBit » 22 dec 2019 14:43

Zo'n componentje op een printplaat is een bundeltje dat bestaat uit minimaal deze informatie:

- Schemasymbool
- Footprint (dus hoe de vlakjes/gaatjes/contour/etcetera er op de print uit ziet)
- Wat voor type component (SMD, through-hole, iets virtueels zoals een testpad)
- Fabrikant
- Fabrikant-onderdeelnummer
- 1 of meerdere leveranciers.
- De bijbehorende artikelnummers.

Dat kun je verder nog opleuken met STEP-files, temperatuurbereik, vermogensconsumptie, simulatiemodellen, betrouwbaarheidsinformatie nodig om MTTF te berekenen, RoHS/REACH informatie, maximale spanning/stroom, kostprijs, levertijd, specifieke kwalificaties zoals AEC, uitzonderingen op soldeerprofiel, bladiebla. Bij mij is een stuk of 30-40 eigenschappen per onderdeel nog niet zo gek vreemd, anders vind je nooit het goede transistortje uit de mogelijk duizenden in de bibliotheek.
Voor de hobbyist overkill, maar ik plemp die informatie allemaal in een relationele database. Als het bedrijf Atmel dan opgekocht word door Microchip hoef ik maar in 1 tabelletje een naampje aan te passen en alle onderdelen van Atmel zijn weer up to date.

Maar bleh, volgens mij kent KiCAD het begrip 'component' niet zo goed en plaats je in je schema symbolen waar je een footprint aan toekent. Ik kan het mis hebben, heb nog steeds niet meer dan 10 minuten naar KiCAD gekeken.

Schemasymbool moet kloppen met de fysieke schakelaar, dus pinnummers, aantal pinnen, etcetera. Maar voor een enkelpolig through-hole drukkknopje heb je de keus uit 2 aansluitingen, 4 aansluitingen waarvan er 2 niet gebruikt worden, of 4 aansluitingen waarbij elke poot van de schakelaar via 2 pinnetjes naar buiten gevoerd is. Ik denk dat die allemaal wel aanwezig zijn in KiCAD.
SW_Push_45deg zou een handige zijn voor je als die in het plaatje past.

Dan knoop je daar een footprint aan vast (assign PCB footprints to schematic symbols). Even rondneuzen of je wat kunt vinden dat klopt met je schakelaar, anders zelf maken. Is voor een schakelaartje vlot genoeg gebeurd.
Kopieren, plakken, draadjes tekenen tussen de knoppen, en die draadjes een zinnige naam (netname) geven. Met dit printje is het ook zonder wel te overzien, maar goeie gewoontes kun je het beste maar zo vroeg mogelijk aanleren. Het aantal componenten en verbindingen ontploft snel, en daarmee ook het overzicht.

Eenmaal je schema getekend, dan 'annoteer' je 'm zodat alle SW? schakelaars SW1, SW2, etc. worden.
Daarna zeg je in de PCB-editor Tools->Update PCB from schematic, en al je onderdelen worden geimporteerd waarna je ze kunt plaatsen en routen.
Na plaatsen begint het ook de moeite waard te worden om een STEP-file te exporteren en in Alibre eens te kijken of alles past zoals je dat voorzien had.
Als laatste doe je een 'Design rule check', die controleert of jij wel braaf alle verbindingen gelegd hebt en je niet ergens te dunne spoortjes gebruikt hebt of kortsluiting gemaakt hebt. Dan een pakketje Gerbers uitspugen, en de de print laten maken (of de Gerbers in Cambam importeren en frezen)

Al met al stelt het allemaal weinig voor als je het stappenplan eenmaal door hebt.

Gebruikersavatar
Arie Kabaalstra
Berichten: 9296
Lid geworden op: 07 feb 2007 18:37
Locatie: Bakhuuz'n
Contacteer:

Re: Servomotor voor Spindel aandrijving?

Bericht door Arie Kabaalstra » 22 dec 2019 17:10

Assign Footprint to symbol had ik inderdaad al gevonden.. , we leren vrolijk verder, en ik vind het nog leuk ook.. :lol:

'k heb in het schema vrolijk alle lijntjes en knoppies een naampje gegeven, en zo krijg je inderdaad "netjes" netjes.. een spoor van begin tot eind is dus een "Net".. weten we dat ook weer..

Inmiddels van het Schema een PCB gemaakt.. en wat denk je?.. hij zet de 2 BoxHeaders aan de zijkant, en stort alle knoppen op 1 grote hoop.. Verslepen die hap.. de "Draadjes" blijven er keurig aan hangen, en er is verderop in het proces vast wel een trucje om bepaalde netten op de voorkant van de Print te zetten, en andere netten op de achterkan, en dan de sporen allemaal automagisch een bepaalde breedte te geven.

benkr
Donateur
Berichten: 4449
Lid geworden op: 16 jun 2012 16:32
Locatie: Tilburg
Contacteer:

Re: Servomotor voor Spindel aandrijving?

Bericht door benkr » 22 dec 2019 17:20

Kan vast wel, en ik weet niet of KiCad dat kan, maar met een auto router kun je het pakket zelf ook nog alle spoortjes laten leggen.
Ik een setup file kun je dan aangeven hoe dat moet gebeuren, minimale afstand, breedte van de sporen etc. etc.

Kjelt
Donateur
Berichten: 2622
Lid geworden op: 14 jun 2007 21:51
Locatie: Eindhoven

Re: Servomotor voor Spindel aandrijving?

Bericht door Kjelt » 22 dec 2019 18:54

Arie Kabaalstra schreef:
22 dec 2019 17:10
'k heb in het schema vrolijk alle lijntjes en knoppies een naampje gegeven, en zo krijg je inderdaad "netjes" netjes.. een spoor van begin tot eind is dus een "Net".. weten we dat ook weer..
Ja klopt en ook weer niet. Een net is een verzamelnaam van alle signalen die aan elkaar vast liggen. Dus bv GND is ook een net en daar hangen vaak heel veel draadjes aan verschillende componenten aan vast.
Dus stel je hebt een unieke verbinding tussen component 1 pn 1 en component twee pin 1 dan heet deze bv N$1 waarbij 1 een uniek nummer is per net zo kun je dan ook N$2hebben tussen component drie en vier. Als je nu deze twee netten met elkaar verbind dan dien je de nieuwe naam te definieren dat kan bv N$1 zijn en dan "verdwijnt" N$2 want die bestaat dan niet meer.
Zo zou je voor je keyboard de netten de kolom en rij naam bv kunnen geven.
Het is heel erg leuk en soms ook erg frustrerend als je iets net niet voor elkaar krijgt.
Het mooie is dat als je dit kunt zelf pcbs kunt laten maken voor alles en nog wat wat bij de cnc hobbie erg handig kan zijn.

Gebruikersavatar
Arie Kabaalstra
Berichten: 9296
Lid geworden op: 07 feb 2007 18:37
Locatie: Bakhuuz'n
Contacteer:

Re: Servomotor voor Spindel aandrijving?

Bericht door Arie Kabaalstra » 22 dec 2019 18:59

'k moet de spoortjes dus met't handje trekken, maar wel mooi.. KiCad highligt de pads die op dat spoor zitten.
Dat wil zeggen, zodra ik een Pad aanklik om een spoor te beginnen, lichten alle verbindingspunten van dat spoor/Net op.
'k had mijn Raster eerst 16 x 8 getekend in het schema, maar bij het opmaken van het toetsenbord op de PCB, wist ik vantevoren al dat ik 10 toetsen niet nodig had.. toen ik wist welke (G14-G16 en H10-H16) heb ik die in het schema verwijderd, Netlist updaten,PCB updaten aan de hand van de Netlist.. en Hopsa.. 10 Toetsen foetsie!

Gebruikersavatar
Arie Kabaalstra
Berichten: 9296
Lid geworden op: 07 feb 2007 18:37
Locatie: Bakhuuz'n
Contacteer:

Re: Servomotor voor Spindel aandrijving?

Bericht door Arie Kabaalstra » 22 dec 2019 19:19

Zoals ik het gedaan heb, want dat leek me het meest voor de hand liggende:

Mijn Toetsenklavier heeft 8 rijen: A, B, C, D, E, F, G, H, en 16 kolommen : 1,2,3,,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, Nou had ik dat pas bedacht nadat ik al mijn schakelaars genummerd had met X-Y coordinaten als het ware.. Sw1.1, enzovoorts.. het eerste getalletje staat dus voor de rij , dus 1=A, 2=B enzovoorts.

'k moet zeggen, met mijn gebrekkige kennis van Electronica, dat KiCad inderdaad een goed pakket is, gaandeweg leer ik dankzij jullie meer en meer, en dat schept mogelijkheden voor toekomstige electro(nica) projectjes.

te denken valt bijvoorbeeld aan een Arduino gestuurde "Watchwinder" om je automatische horloge op gang te houden als je'm eens een paar dagen niet draagt.
Ook net ontdekt.. als je een VIA in je bord prikt, moet je wel even aangeven aan welk Net ie moet komen te hangen.. anders kun je er geen spoortje aan knopen..
'k heb gemerkt dat met een paar via's je je board wel netter kan houden..

Kjelt
Donateur
Berichten: 2622
Lid geworden op: 14 jun 2007 21:51
Locatie: Eindhoven

Re: Servomotor voor Spindel aandrijving?

Bericht door Kjelt » 22 dec 2019 19:32

Ik weet niet hoe dat bij kicad werkt maar bij eagle als je bv top layer aan het routen bent druk je op de rechtermuisknop en dan ga je via een via verder op de bottomlayer.
Zo kun je gewoon lekker doorwerken, zoiets moet er bij kicad ook wel zijn denk ik, misschien een paar yt videootjes kijken?

Gebruikersavatar
Arie Kabaalstra
Berichten: 9296
Lid geworden op: 07 feb 2007 18:37
Locatie: Bakhuuz'n
Contacteer:

Re: Servomotor voor Spindel aandrijving?

Bericht door Arie Kabaalstra » 22 dec 2019 19:36

Nou.. waar ik al achter gekomen ben, wat het snelste gaat.. Ik ben nu mijn Bottomlayer aan het tekenen, als ik tegen een ander spoor aanloop, waar ik 't snelste met een via overheen kan, dan zet ik op het eind van dat spoor, waar mijn via moet beginnen, een via punt, dan begin ik aan de andere kant van het spoor waar ik omheen moet te tekenen aan de rest van het spoor, en daar plak ik ook meteen een via punt op.. dan zijn ze automagisch al toegewezen aan 't goede net, en hoef ik alleen maar een spoortje van via naar via te trekken in de TopLayer.. moeilijker dan dat hoeft het niet te zijn..

Plaats reactie